اخبار

صد و دوازدهمين جلسه شوراي مرکز رشد 733

یکشنبه 21 دی 1399

صد و دوازدهمین جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 99/10/21 درسالن پروفسور معظمی با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد
در اين جلسه با خروج 10 شركت و همچنين باتمديد استقرار 4واحد فناور و که در زمينه‌هاي برق و الكترونيك، تجهیزات پزشکی، نانو و مکانیک بودند موافقت به عمل آمد.