اخبار

صد و يازدهمين جلسه شوراي مرکز رشد 868

یکشنبه 7 دی 1399


صد و یازدهمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 99/10/7 درسالن پروفسور معظمی با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد
در اين جلسه باتمديد استقرار 7 واحد فناور که در زمينه‌هاي برق و الكترونيك، تجهیزات پزشکی، زیست فناوری و مکانیک بودند موافقت به عمل آمد.