اخبار

صد و دهمين جلسه شوراي مرکزرشد 857

یکشنبه 23 آذر 1399

صد ودهمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 99/9/23 در سالن پروفسور معظمی با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد
در اين جلسه با خروج 2 شركت و همچنين تمديد استقرار 8 واحد فناور موافقت به عمل آمد. ضمناً 4 شركت جديد در زمينه‌هاي زیست فناوری، شيمي و مکانیک پذيرش شد