اخبار

صد و هشتمين جلسه شوراي مرکزرشد 869

یکشنبه 25 آبان 1399

صد وهشتمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 99/8/25 در سالن پروفسور معظمی با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد
در اين جلسه با خروج 1 شركت و همچنين تمديد استقرار 1 واحد فناور موافقت به عمل آمد. ضمناً 7 شركت جديد در زمينه‌هاي برق و الكترونيك ، شيمي و مکانیک پذيرش شد