اخبار

صحت سنجي و کاليبراسيون رايگان دماسنج‌هاي پزشکي 1468

شنبه 6 اردیبهشت 1399

 

با با توجه به قرار گرفتن ایران در شرایط ویژه ناشی از اپیدمی ویروس کرونا و تشکیل یک بسیج ملی یکی از سریع ترین ، ساده ترین و بهداشتی ترین تب سنجی ها، اندازه گیر ی دمای ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ IR می باشد که با توجه به نوع انتقال ویروس کووید 19 ، بهترین راه پیشگیری از اپیدمی خواهد بود. شركت دانش بنيان بهينه فرآيند آزما با مديريت مهندس نورس فرد مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بر اساس رسالت خود، اقدام به تحقیق و توسعه و کالیبراسیون دماسنج های پزشکی غیر تماسی بر اساس استانداردهای بین المللی - ASTM E1965 – (برای اولین بار در ایران( نموده است.

خدمات کالیبراسیون برای کادر درمان، سازمان های دولتی و شرکت های مستقر در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران رایگان می باشد.شایان ذکر است برای اندازه گیری دمای بدن بیمار، انواع مختلفی از دماسنج ها (تماسی و غیر تماسی) وجود دارد. دماسنج های مایع در شیشه (جیوه ای)، دماسنج های نواری (از نوع دماسنج های سطحی)، دماسنج های دیجیتالی و دماسنج های غیر تماسی (IR) از انواع پرکاربرد می باشد. این نوع دماسنج ها برای اندازه گیری متناوب دمای بیمار و نظارت بر آن با استفاده از یافتن شدت تابش حرارتی بین نمونه اندازه گیری و حسگر می باشد. با توجه به حداکثر خطای مجاز برای این دماسنج ها که 0.3 درجه سلسیوس می باشد، بررسی صحت عملکرد این تجهیزات اهمیت ویژه ای در پیشگیری و یافتن بیماران واقعی خواهد داشت.


آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان بهینه فرآیند آزما آمادگی دارد نسبت به صحت سنجی و کالیبراسیون انواع دماسنج های پزشکی (اعم از تماسی و غیر تماسی) با ظرفیت روزانه 50 عدد و بدون دریافت هزینه اقدام نماید.

متقاضیان استفاده از این خدمات می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.behfacc.com درخواست خود را ارائه و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 52888002 تماس بگیرند.