اخبار

حضور مرکز رشد در نمايشگاه فناوري نانو مهرماه 98 770

دوشنبه 22 مهر 1398

به اطلاع ميرساند مركز رشد واحدهاي فناور در دوازدهمين جشنواره فناوريهاي نانو كه درمحل نمايشگاه بين المللي از تاريخ 18لغايت 21 مهرماه برگزار گرديد، شركت نمود.


دراين نمايشگاه مركز رشد به ارائه محصولات 16 شركت تحت پوشش خود درزمينه نانو پرداخت.محصولات شركتهاي فناوران امين آسيا فناور پارس، بسپار پيشرفته شريف ، نانو مقياس، خلاپوشان فلز، آژينه ابزار پارس، توسعه فناوري مافوق صوت، پيام آوران فناوري فردانگر،تجهيزات سازان پيشتاز، بسا فناوران نصير ، رويال توسعه پايدار، نانو تارپاك، نانو ماد پارس، موسسه خدمات فناوري تا بازار ايرانيان، ، پديده شمس ايرانيان و فناوريهاي پيشرفته مواد نانو در معرض ديد بازديدكنندگان قرارگرفت
.
شايان ذكر است محصولات شركتهاي نانو تارپاك، فناوريهاي پيشرفته مواد نانو ساختار نماد ، رويال توسعه پايدار ، پويا اكسير دنا و نانو ماد پارس در غرفه مركز به نمايش گذاشته شد
.


همچنين دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور به همراه دكتر سركار از غرفه شركت آژينه ابزار پارس بازديد به عمل آوردند