اخبار

برگزاري نود و هشتمين جلسه شوراي مرکز رشد 22

یکشنبه 17 شهریور 1398نود و هشتمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 98/6/17در محل مركز رشد با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد.
در اين جلسه با تمديد استقرار 6 واحد فناور موافقت به عمل آمد. ضمناً 8 شركت جديد در زمينه‌هاي برق و الكترونيك ، مكانيك و مواد و انرژي هاي نو پذيرش شد.