اخبار

نود و سومين جلسه شوراي مرکز رشد 752

سه شنبه 25 دی 1397نود و سومين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 97/10/25 در محل مركز رشد با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد.


در اين جلسه با خروج 4 شركت و همچنين تمديد استقرار 12 واحد فناور موافقت به عمل آمد. ضمناً 6 شركت جديد در زمينه‌هاي برق و الكترونيك ، شيمي و مواد و انرژي هاي نو پذيرش شد.