اخبار

نود و دومين جلسه شوراي مرکز رشد 672

دوشنبه 21 آبان 1397


نود و دومين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 97/8/21 در محل مركز رشد با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد.

در اين جلسه با خروج 6 شركت و همچنين تمديد استقرار 18 واحد فناور موافقت به عمل آمد. ضمناً 4 شركت جديد در زمينه‌هاي برق و الكترونيك ، مكانيك و مهندسي پزشكي پذيرش شد.