اخبار

بازديد وزير علوم تحقيقات و فناوري از مرکز رشد واحدهاي فناور 832

دوشنبه 14 آبان 1397در روز دوشنبه مورخ 14/ 8/ 97 وزير علوم تحقيقات و فناوري به همراه هيات همراه و با همراهي دكتر عليرضا عشوري رئيس سازمان پژوهشهاي علمي ايران، از بخشهاي مختلف پژوهشكده هاي سازمان و سه شركت دانش بنيان برگزيده مركز رشد بازديد بعمل آوردند
.
دكتر غلامي از محصولات شركت سروهيدروليك با عناوين "طراحي و ساخت شيرهاي الكترونيك خود كنترلي
(EHSV)"، "طراحي، ساخت و تعميرات اساسي نازل سوخت پاش موتورهاي توربيني" و "طرح توسعه و راه اندازي مركز تعميرات اساسي متعلقات هوايي منطقه اي" و محصول شركت بكر پارت خاورميانه با عنوان " راديوVHF/AM هوايي " رونمائي كرد.


همچنين ايشان از محصولات و نتايج تحقيقات شركت نيكا كمپر سور كه در زمينه طراحي و ساخت قطعات كمپرسورهاي رفت و برگشتي فعاليت دارند بازديد به عمل آوردند.