اخبار

حضور مرکز رشد واحدهاي فناور در نمايشگاه فناوري نانو 21 مهر ماه 1397 994

شنبه 21 مهر 1397به اطلاع ميرساند مركز رشد واحدهاي فناور در
يازدهمين نمايشگاه فناوري نانو كه درمحل نمايشگاه بين المللي از تاريخ 21لغايت 24 مهرماه برگزار گرديد، شركت نمود.دراين نمايشگاه مركز رشد به ارائه محصولات 16 شركت تحت پوشش خود درزمينه نانو پرداخت.


محصولات شركتهاي فناوران نانو مقياس، خلاپوشان فلز، امين آسيا فناور پارس، توسعه فناوري مافوق صوت، پيام آوران فناوري فردانگر،تجهيزات سازان پيشتاز، فن آوران تجهيزات نانو آزما ، طيف گستر فراز، نانو تارپاك، نانو ماد پارس، موسسه خدمات فناوري تا بازار ايرانيان، بسپار پيشرفته شريف، تجهيزات پيشرفته آديكو و سپنتا نوين ويرا در معرض ديد بازديدكنندگان قرارگرفت .
شايان ذكر است محصولات شركتهاي نانو تارپاك،
فناوريهاي پيشرفته مواد نانو ساختار نماد ، فن آوران تجهيزات نانو آزما، تجهيزات پيشرفته آديكو و نانو فناوران دايا در غرفه مركز به نمايش گذاشته شد.