اخبار

نود و يکمين جلسه شوراي مرکز رشد 718

شنبه 24 شهریور 1397

نود و يكمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 97/6/24 در محل مركز رشد با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد


در اين جلسه با خروج 4 شركت و همچنين تمديد استقرار 9 واحد فناور موافقت به عمل آمد
. ضمناً 5 شركت جديد در زمينه هاي نانو فناوري ، مكاترونيك ، صنايع هوايي و صنايع بهداشتي و آرايشي پذيرش شد.