اخبار

حضور 15 شرکت مرکز رشد واحدهاي فناور در نمايشگاه هفته پژوهش 3520

چهارشنبه 22 آذر 1396


مركز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در هجدهمين نمايشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار حضور يافت.


 به گزارش روابط عمومي، اين مركز به ارائه محصولات 15شرکت از شركت‌هاي دانش‌بنیان تحت پوشش خود در زمينه‌هاي مختلف پرداخت.محصولات شركت‌هاي تمدن پوياي مداربسته، سروهيدروليك پويا، آستين يار، توسعه فناوري مافوق صوت، پارس آب فناوران، هوشمند نمايه افراز، شميم شريف، بسامد افراز سيستم، مهندسي عصر صنعت اعلا، مهندسي تجهيزات پيشرفته آديكو، مهندسي توسعه انرژي شهر پايدار، ناموران پژوهش و توسعه، ايرانيان تجهيز سينا، فهم الكترونيک و مهندسي پارسيان طب زمان در معرض ديد بازديدكنندگان قرارگرفت.#