اخبار

کسب رتبه دوم مرکز رشد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 2667

چهارشنبه 19 مهر 1396

در دهمين جشنواره برترينهاي فناوري نانو،مركز رشد سازمان موفق به كسب رتبه دوم در بين كليه پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد كشور شد


شايان ذكر است در مراسم تقدير از برگزيدگان دهمین جشنواره فناوری نانو که روز شنبه مورخ 15/ 7/ 96با حضور آقاي دکتر سركار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو و دکتر محمد مهدی زاهدی رییس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و ضمن سخنرانی، جوايز برترينهاي اين دوره را اهدا كردند. در بخش پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد، مركز رشد سازمان حائز رتبه دوم در سطح كشور شد


آقاي دكتر عشوري لوح تقدير و جوايز خود را از دست رییس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دريافت كرد. شايان ذكر است شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و پژوهشگاه پليمر به ترتيب موفق به كسب رتبه اول و سوم شدند