اخبار

حضور مرکز رشد در نمايشگاه فناوري نانو 2244

چهارشنبه 19 مهر 1396

به اطلاع ميرساند مركز رشد واحدهاي فناور در دهمين جشنواره فناوريهاي نانو كه درمحل نمايشگاه بين المللي از تاريخ 14لغايت 17 مهرماه برگزار گرديد، شركت نمود.
دراين نمايشگاه مركز رشد به ارائه محصولات شركتهاي تحت پوشش خود درزمينه نانو پرداخت. محصولات شركتهاي فناوران نانو مقياس، خلاپوشان فلز، امين آسيا فناور پارس، توسعه فناوري مافوق صوت، پيام آوران فناوري فردانگر ،تجهيزات سازان پيشتاز در معرض ديد بازديدكنندگان قرارگرفت .

شايان ذكر است محصولات شركتهاي نانومادپارس
- پديده شمس ايرانيان - شركت‌مشاوره راهبردي ‌هوشمند ساخت كارا در غرفه مركز به نمايش گذاشته شد.