اخبار

بازديد وزير علوم تحقيقات و فناوري از مرکز رشد 1983

یکشنبه 22 مرداد 1396

در روز يك شنبه مورخ 22/ 5/ 96 وزير علوم تحقيقات و فناوري با همراهي دكتر فتح ‌الله مضطرزاده، رئيس سازمان پژوهشهاي علمي ايران، از يكي از واحدهاي فناور برگزيده مركز رشد بازديد بعمل آوردند.

ايشان ضمن بازديد از محصولات و نتايج تحقيقات شركت ايرانيان تجهيز سينا كه در زمينه طراحي و ساخت اره و دريل جراحي ارتوپدي، نروسرجري و قلب و عروق هوشمند فعاليت دارند آشنا شدند.