اخبار

بازديد هيات روسي از غرفه مرکز رشد واحدهاي فناور در نمايشگاه هفته پژوهش 3418

دوشنبه 29 آذر 1395

در دومين روز از هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور ، يك هيات روسي بعد از انجام مذاكرات و نشست با رئيس مركز رشد و مدير كل دفتر ارتباط با صنعت سازمان از دستاوردهاي شركت هاي دانش بنيان مستقر در مركز رشد واحدهاي فناور در نمايشگاه هفته پژوهش بازديد نمودند.