اخبار

بازديد وزير علوم تحقيقات و فناوري به همراه مشاور ارشد رئيس‌جمهوري از مرکز رشد 3438

یکشنبه 28 شهریور 1395در روز يك شنبه مورخ 28/ 6/ 95 وزير علوم تحقيقات و فناوري به همراه مهندس ترکان مشاور ارشد رئيس‌جمهوري و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي ضمن بازديد از بخشهاي مختلف پژوهشكده هاي سازمان، از تعدادي واحدهاي فناور برگزيده مركز رشد بازديد بعمل آوردند.

ايشان ضمن بازديد از محصولات و نتايج تحقيقات شركتهاي سروهيدروليك پويا، حكمت سازان دقيق پارس ، ارتباطات موج بر شهاب ، خلاء پوشان فلز و پيام آوران فناوري فردانگر با مراحل طراحي و ساخت محصولات دانش بنيان اين شركتها آشنا شدند.

همچنين در اين ديدار دكتر فرهادي  با همراهي دكتر فتح ‌الله مضطرزاده، رئيس سازمان پژوهشهاي علمي ايران در جريان فعاليتهاي فناورانه شركت هاي مذكورو مشكلات آنها قرار گرفتند.