اخبار

مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دوره آموزشي کاربردي براي مديران غير مالي از سري دوره‌هاي آموزشي تقويم سال 1395 پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوري را برگزار مي‌کند. 3179

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395


مركز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دوره آموزشي كاربردي مديريت مالي براي مديران غير مالي را از سري دوره‌هاي آموزشي تقويم سال 1395 پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري را برگزار مي‌كند.

اين دوره آموزشي طي دو روز سه‌شنبه 28 و چهارشنبه 29 ارديبهشت 95 در محل سالن فارابي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار گرديد

 

«آشنایی با صورت‌های مالی و محیط گزارشگری مالی» و «اصول و بنیان تحلیل صورت‌های مالی اساسی بنگاه ریاضیات مالی و ارزش زمانی پول»، از سوي محمد مهدی سمواتی و «بودجه بندی سرمایه ای و ارزیابی اقتصادی طرح‌ها هزینه سرمایه بنگاه اقتصادی و نظریه ساختار سرمایه» و «تجزیه تحلیل نسبت‌های مالی اساسی» از سوي مهندس غفاريان‌زاده عناوين دوره‌هاي آموزشي است كه طي روز سه شنبه برگزار مي‌شود.

 

همچنين در پايان روز سه شنبه شركت‌كنندگان در اين دوره آموزشي از شركت هاي مستقردر مركز رشد بازديد به عمل آوردند«بودجه ریزی، پیش بینی رشد و فروش بنگاه اقتصادی حسابداری بهای تمام شده» ، « تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیازحقوق مالی بنگاه های اقتصادی » و « مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش بحران مالی و سازماندهی مجدد بنگاه اقتصادی » از سوي محمد مهدی سمواتی عناوين دوره‌هاي آموزشي است كه طي روز چهارشنبه برگزار مي گردد.