اخبار

ثبت نام اولين کارگاه آموزشي ، کاربردي با عنوان مديريت مالي تا 23 ارديبهشت ماه سال 95 تمديد شد 5255

یکشنبه 19 اردیبهشت 1395


بدليل استقبال و درخواست هاي متعدد جهت ثبت نام در اولين كارگاه آموزشي ، كاربردي با عنوان مديريت مالي براي مديران غير مالي (از سري دوره هاي آموزشي تقويم سال 1395 پاركها و مراكز رشد علم و فناوري ) به اطلاع مي رساند مهلت ثبت نام دوره مذكور تا روز پنجشنبه مورخ 23/ 2/ 95 تمديد شد