شرکت فناوران صنعت اريس

طراحي، ساخت و توليد دستگاه پيچ گوشتي اتوماتيک 4343

پيچ گوشتي اتوماتيک يکي از دستگاه هاي پيشرفته، و کارا و پر مصرف در کشورهاي پيشرفته مي باشد. عملکرد کلي اين دستگاه شامل سورتينگ پيچ ( در سايزهاي مختلف ) ، جداکردن يک پيچ از سايرين، ارسال پيچ به سر پسچ گوشتي و بستن پيچ در محل مشخص مي باشد. کليه اين مراحل به صورت اتوماتيک و در سرعت بالا انجام مي گيرد. در حال حاضر انحصار ساخت اين دستگاهپر مصرف در دست چند کشور پيشرفته مي باشد.