صنايع ارتباطات داده هاي قرن

کامپيوتر مرکزي خودرو(ECU) هوشمند 4147

در اين طرح ضمن کاهش مصرف سوخت ، افزايش قدرت ، سهولت در کاربري، اعلام خرابي اجزاء ،عدم کار در صورت سرقت،امکان ارسال خرابي از طريق GSM ،سيستم GPS ، برنامه ريزي و رفع اشکال هاي نرم افزاري از طريقGSM ، صفحه نمايش LCD و سيستم مالتي پلکس را در اختيار خواهيم داشت