هسته فناورمنوچهر آدينه

سخت فوم پايه معدني سبک و عايق براي کاربردهاي ساختماني و صنعتي 3336

در اين اختراع به يک روش جديد و کاملا اقتصادي فوم سبک و عايق ساخته شده است که براي کاربردهاي مختلف ساختماني و صنعتي مناسب ترين ماده است. براي ساخت آن مواد معدني ارزان قيمت مانند گروه فلداسپارها, کائولنها و ... با افزودنيهاي مناسبي اصلاح شده و طي يک رژيم حرارتي مناسب به يک توده متخلخل و مستحکم تبديل خواهد شد. براي ساخت اين ماده مي توان از برخي پسماندهاي شهري و کارخانه ها و ضايعات معدني ارزان و برخي محصولات جانبي کارخانجات صنعتي استفاده کرد.