توسعه فناوري مافوق صوت

طراحي و ساخت هموژنايزر التراسونيک 1500 وات 5877

اين طرح شامل بومي سازي دانش فني طراحي و ساخت تجهيزات مربوط به دستگاه هاي هموژنايزر التراسونيک 1500 وات مي باشد. اين دستگاه در حوزه هاي بسيار مختلف صنعتي از جمله پتروشيمي و نفت، توليد مواد شوينده، مواد غذايي، سنتز و فراوري مواد نانو و... کاربرد دارد. از جمله جذابيتهاي مورد توجه اين طرح کاهش هزينه تمام شده محصول در مقايسه با نمونه هاي مشابه خارجي و در نتيجه توسعه استفاده از امواج مافوق صوت در صنايع گوناگون در جهت تسريع فرايندهاي شيميايي مي باشد.