تجهيزات سازان پيشتاز

طراحي و ساخت سيستم خلاء متحرک با خلاء نهايي 6-10 ميلي بار 8709

- افزايش دقت هاي اندازه گيري دستگاه . 2- افزايش ميزان خلاء . 3-کوچک کردن ابعاد و کاهش وزن دستگاه 4- ايجاد و اضافه کردن نرم افزار ها به منظور افزايش اندازه گيري پارامتر هاي آناليز حرارتي . 5-زيبا سازي شکل ظاهري دستگاه. 6- گرفتن استاندارد CE