رويال صنعت سامانه

سامانه آناليز و پايش ارتعاشات بلادرنگ ماشينهاي دوار سريع 15348

آناليز ارتعاشات، يکي از مهم ترين و پر کاربردترين تکنيکهاي پايش وضعيت (CM) به شمار مي رود. علت اين موضوع را بايد در کارآيي بالاي اين تکنيک در ارزيابي وضعيت و تشخيص طيف وسيعي از عيوب در انواع مختلف تجهيزات دوار و با پيکربنديهاي مختلف، جستجو کرد. تجهيزات دوار در بسياري از صنايع، جزء تجهيزات کليدي و حساس به شمار رفته و تداوم توليد، متکي به تداوم عملکرد آنها مي باشد. انواع توربينهاي گاز و بخار، ژنراتورها، کمپرسورها، فن¬ها و بلاورها، موتورهاي الکتريکي، ميکسرها، گيربکسها، سانتريفوژها، ماشينهاي کاغذسازي و ... از جمله ماشين آلاتي هستند که آناليز ارتعاشات، مناسب ترين تکنيک براي مانيتورينگ وضعيت و عيب يابي آنهاست. علم ارتعاشات (مشتمل بر اندازه گيري و تحليل ارتعاش) کاربردهاي زيادي در صنعت دارد که برخي از آنها عبارتند از: - طراحي ديناميکي ماشين آلات و سازه ها)تحليل روتور ديناميک - آناليز مودال( - تستهاي کنترل کيفيت - تست پذيرش تجهيزات پس از نصب (Acceptance Testing) - طراحي سيستمهاي کنترل و ايزوله کردن ارتعاشات - پايش وضعيت ، حفاظت فني و عيب يابي ماشين آلات به طور کلي دو نوع نيروي استاتيکي و ديناميکي در ماشين آلات وجود دارد. نيروهاي ارتعاش زا از نوع نيروهاي ديناميکي هستند که بر اثر وجود کاستي هايي در ماشين ايجاد مي شوند. برخي از زمينه هاي بروز کاستي (اختلاف از حالت ايده آل) عبارتند از: - محدوديتهاي طراحي - محدوديتهاي ساخت - اشکال در نصب اوليه - اشکالات بهره برداري - بروز اشکالات در حين تعميرات. از آنجائيکه رسيدن به حالت ايده آل امکان پذير نيست، هميشه تا حدي لرزش و ارتعاش در ماشين آلات وجود دارد که مجاز شمرده مي شود. اما با گذشت زمان و بر اثر بروز اشکالات بعدي، بعضاً ارتعاشات نسبت به حد مجاز افزايش مي يابد که با آناليز و انجام اقدام اصلاحي مناسب، مي توان وضعيت را به حالت قبل برگرداند. با توجه به توضيحات فوق تجهيزات دقيق و هوشمند در دريافت ، پردازش ، ذخيره سازي و آناليز اطلاعات ارتعاشي لازم به نظر مي¬رسد. به دليل بالابودن هارمونيکهاي ارتعاشي در ماشينهاي دوار فرکانس بالا ، پايش اين گونه ماشينها مرز دانش فني در اين نوع دستگاههاي اندازه گيري و پايش مي¬باشد که تا قبل از ساخت اين سامانه در ايران در دست تعداد محدودي از کشورهاي داراي دانش فني پردازش بلادرنگ سيگنالهاي ارتعاشي بود. با ساخت و تست نمونه بلادرنگ سامانه پايش ارتعاشي توسط واحد تحقيقات و توسعه شرکت رويال صنعت سامانه ، فناوري عيب يابي و تعمير انواع ماشينهاي دوار سريع مانند موتورهاي القائي بالاي 60000 دور در دقيقه و توربوجتها و توربينهاي حساس صنايع انرژي رمزگشائي و بومي سازي گرديده است. حال به دنبال توليد انبوه و ارتقائ اين فناوري در ابعاد وسيع ميباشيم. اين نکته قابل تامل است که تقريبا تمام صنايع به نوعي با پايش ارتعاش روبرو هستند و بازار بزرگي براي فناوريهاي پايش و آناليز ارتعاش وجود دارد.