نانو فناوران دايا

توليد آفت کش هاي گياهي 14108

شرکت نانو فناوران دايا با استفاده از استادان دانشگاه و تيم پژوهشي با تجربه در جهت رفع نيازهاي راهبردي و واقعي کشور در مرکز رشد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران آغاز به کار نموده است. رسالت اصلي شرکت دايا حفظ سلامت انسان، دام و محيط زيست از طريق توليد آفت کش هاي گياهي سازگار با محيط زيست براي کنترل آفات کشاورزي مي باشد. به عبارت ديگر کنترل آفات توسط ترکيبات عاري از سموم شيميايي در سرلوحه برنامه هاي اين شرکت قرار دارد. اين شرکت با استفاده از فناوري هاي نو در عرصه کنترل آفات با قابليت تلفيق با کنترل بيولوژيک موفق به عرضه محصولات جديدي شده است. استفاده از آفت کش هاي بيولوژيک و گياهي به همراه کنترل بيولوژيک گامي بزرگ در توليد محصولات کشاورزي سالم به شمار مي رود. حشره کش هاي گياهي تهيه شده بر گرفته از انواع مواد موثره گياهي مي باشد که در فرمولاسيون جديد مي تواند با حفظ خاصيت مواد موثره خود در محيط، کارايي بالايي در کنترل و مديريت آفات کشاورزي داشته باشد. يکي از محصولات اين شرکت تحت عنوان آفت کش گياهي دايابون 3 معرفي مي شود. اين ترکيب به دليل اثرات حشره کشي روي آفات مختلف و خطرات کم آن براي انسان و پستانداران جايگزين مناسبي به جاي سموم شيميايي در کنترل آفات به حساب مي آيد. امروزه تعدادي از گلخانه هاي بزرگ توليد کننده انواع گياهان زينتي از دايابون 3 استفاده مي نمايند. به طور شاخص شرکت کاسپين گل پارسيان در گلخانه توليد گل رز در سطح 6000 متر مربع با استفاده از دايابون 3 مصرف سموم شيميايي کنه کش را به کلي کنار گذاشته است.