سامانه هاي هوشمند فرادريا

شناورهاي هوشمند بدون سرنشين 5451

هدف از اين ايده، ناوبري پايدار شناور در شرايط عملياتي بر اساس اطلاعات اکتسابي از تجهيزات ناوبري مانند سونار، رادار، و موقعيت‌ياب ماهواره‌اي مورد نظر مي‌باشد. همچنين مانيتورينگ پارامترهاي عملکردي آنها مانند ميزان سوخت يا فشار روغن و ... بايد به نحو مناسبي انجام شود. ناوبري به گونه‌اي است که نقشه مسير مانور از راه دور به پردازنده شناور داده مي‌شود و شناور به صورت پويا با الگوريتم‌هاي مسيريابي و اجتناب از موانع، مسير مناسبي را انتخاب و به نقاط هدف مي‌رسد. در حين عمليات نيز هر گونه سيگنال خطا در سيستم‌هاي تأسيساتي خود را به واحد کنترل ساحلي ارسال و دستورات مورد نياز براي رفع خطا به آن صادر مي‌شود.