ناب انديش پسماند وارنا

دستگاه توليد خودکار کمپوست از زباله تر 7461

دستگاه تبديل خودکار زباله تر به کمپوست با ويژگي منحصر به فرد حذف بوي بد و ايجاد کود مايع، يکي از دستگاه هاي منحصر به فرد حوزه پسماند و صنعت کودهاي ارگانيک است. اين دستگاه زباله هاي خانگي تر را توسط مکانيزم خاصي به کود کمپوست تبديل مي کند