گروه صنعتي فنام

توليد نانوالياف براي پوشش دهي پارچه و کاغذ 7566

با توجه به اينکه فرايند فيلتراسيون در تمامي صنايع استفاده مي شود بالا بردن کارايي فيلتراسيون از اهميت بالايي برخوردار است. با بکارگيري پوششهاي نانو الياف بر روي سطوح مختلفي که در فيلتراسيون استفاده مي شوند مي توان کارايي را بهبود داد و باعث افزايش کيفيت فيلتر شده گرديد يکي از کاربردهاي نانو الياف، پوشش آنها بر روي سطوح سلولزي که در فيلترهاي هوا و روغن قابل استفاده مي شوند، است فيلترهاي حاصل از اين روش کارايي و دوام بيشتري داشته و از سطح استاندارد بالاتري بر خوردارند. همچنين با پوشش دهي مدياهاي پلي استري توسط نانوالياف و بکارگيري آن در ماسکهاي پزشکي، زير گردها و ذرات بيولوژکي که اندازه ذرات آنها بالاتر از 100 نانومتر است به صورت کامل جذب شده و شخص مصرف کننده ماسک از اثرات مخرب ناشي از آنها مصون مي ماند.