شرکت تامين نانو ساختار آويژه

توليد نانورس 27694

نانو رس‏ها، مواد خيلي ريز دانه هستند که اندازه ذرات آن‏ها کمتر از 5 ميکرومتر مي‏باشد. ذرات رس با چنين ابعادي خيلي فعال هستند و هنگامي که در پليمرها، سراميک‏ها، جوهرها، رنگ‏ها و پلاستيک‏ها به کار مي‏روند خصوصياتي استثنايي به آن‏ها مي‏دهند. در توليد نانو رس غالبا از بنتونبت استفاده مي‏شود. بنتونيت نوعي کاني رسي است که عمدتا از مونتموريلونيت تشکيل شده است. براي استفاده از بنتونيت در توليد نانو رس مناسب براي صنايع نانو کامپوزيت ضروري است که مقدار مونتموريلونيت موجود در نمونه بيشتر از 95 درصد باشد. بنتونيت به وسيله فرايندهاي فيزيکي و شيميايي خالص سازي شد. ميان افزايي مونتموريلونيت خالص بدست آمده، با آلکيل آمونيوم بر اساس روش هيدروترمال انجام گرفت و با آزمايش ديفراکسيون اشعه ايکس ارزيابي شد و با نمونه‏هاي مشابه خارجي مقايسه شد. نتايج مشخص نمود که کاربرد يک چنين فرايندي به طور موثري بيشتر ناخالصي‏هاي کريستوباليت، کوارتز، کلسيت، دولوميت، زئوليت و غيره را حذف مي‏کند و خاک رسي مناسب، براي استفاده در صنايع پليمر توليد مي‏کند.

محصولات

توليد ماده ضد آب و لک -
توليد نانو کلي -توليد ماده معطر پايدار