رهکاو صنعت سازان پايتخت

تست المانهاي هيدروليکي وهيدرو الکتريکي وهم چنين طراحي وساخت ماشين آلات تست وقطعات 4925

طراحي وساخت بيش از 50دستگاه تست مخصوص جهت صنايع ومشتريان خاص در زمينه مختلف علمي وصنعتي ، داراي مدارک تائيديه طرح ، ثبت اختراع وبرگزيده بين المللي جشنواره خوارزمي درزمينه هاي مرتبط با فعاليتها

خدمات

تست ، تنظيم ، تعمير، ساخت وتهيه قطعات يدکي انواع نازلها (سوخت پاشها)فلومترها، فيلترها، رگولاتورها، شيرها، تست سيکل وتعيين عمر وتست هاي اختصاصي انواع مجموعه هاي سيالاتي والکترومکانيکي

محصولات

طراحي وساخت انواع تست استند (بسترتست ) دررابطه با تستهاي مخرب وغير مخرب قطعات