شرکت فن آوري اطلاعات وارتباطات تسنيم

تکميل سامانه جامع کنترل ونظارت يکپارچه(BMS) 9356

BMS (Building Management System) سامانه‌اي است که در آن کليه تجهيزات الکترونيکي يک مجموعه (ساختمان، سازمان و در الگوهاي کامل آن يک شهر) در غالب يک شبکه يکپارچه به يکديگر متصل شده و از طريق يک نرم‌افزار هوشمند کنترل، مديريت و برنامه پذير مي شوند. اين سامانه ابزار لازم براي تحليل و برنامه‌ريزي سامانه در شرايط مورد نظر بهره‌بردار (بهينه‌سازي مصرف انرژي، ايمني، امنيت، نگه‌داري تجهيزات و تاسيسات و ...) را به صورت يک سيستم يکپارچه برنامه‌پذير پويا فرآهم آورده و با مديريت تجهيزات سخت‌افزاري بر پايه پايگاه دانش اهداف مورد نظر بهره‌بردار را فرآهم مي آورد.
پياده‌سازي کامل اين سامانه شامل طراحي کامل نرم‌افزار، تجهيزات سخت‌افزاري واسط جهت برقراري ارتباط با ساير سيستم‌ها، پياده سازي انواع پروتکل‌هاي شبکه‌هاي صنعتي و راه‌انداز آن مي باشد.

خدمات

شرکت فنآوري اطلاعات و ارتباطات تسنيم موفق به طراحي، ساخت و پياده سازي سيستم هاي نظارتي و BMS يکپارچه با رويکرد اجرا و بهره‌برداري به صورت توزيع شده و با توجه به نيازهاي بومي کشور شده است. تجهيزات تحت پوشش اين سامانه عبارتند از:
1- سيستم اعلام و اطفاء حريق
2- شبکه توزيع برق و ميترهاي مربوطه
3- سيستم برق اضطراري
4- هواسازها و رطوبت سازها
5- سيستم روشنايي
6- حسگر هاي دما و رطوبت
7- حسگر هاي حفاظت پيراموني
8- سيستم‌هاي کنترل تردد
9- سيستم‌هاي ارتباطي مالتي‌مديا

محصولات

- انواع کنترلرهاي BMS جهت اتصال سنسور ها و تجهيزات
- انواع سنسورهاي مورد نياز BMS
- انواع واسط هاي شبکه صنعتي جهت برقراري ارتباط BMS با ساير دستگاه‌ها
- انواع تجهيزات کنترل تردد و حضور و غياب
- انواع تجهيزات کنترل تردد ميهمانان و مراجعين
- انواع گيت‌هاي کنترل تردد شيشه‌اي و ميله‌اي
- انواع راه بند خودرو