شرکت آستين يار

طراحي ، ساخت وتوليد ادوات پزشکي ويژه افراد فاقد توان حرکتي 9390

در اجتماع افرادي به علتهاي مختلف توان حرکتي خود را از دست مي دهند . نيازهاي حرکتي اين افراد به دودسته انتقالي و موضعي تقسيم ميشوند.در حرکات انتقالي فرد از مکاني به مکان ديگرانتقال مي يابد ودرحرکات موضعي افراد در مکاني که هستند تغيير حالت ميدهند.
امروزه ابزار وتجهيزات پزشکي متعددي بمنظور کمک به اين افراد ساخته شده است .مانند انواع بالابرها وتخت خواب وتشکهاي مواج که هرکدام کاربريهاي ويژه ومحدود به خودراداراهستند.اين هسته فناور توانسته است با ساخت محصولاتي از جمله آغوشگر- ماشين بالابرجاوه وتخت خواب چندمنظوره گامهاي موثري در جهت کمک به معلولين بنمايد.

محصولات

آغوشگر - ماشين بالابر جاوه _ تخت خواب چند منظوره