مهندسي توسعه انرژي شهر پايدار

اولين مولد مقياس کوچک توليد همزمان برق و حرارت CHP ساخت داخل کشور با استفاده از موتور پايه گازسوز EF7 (موتور ملي). 12370

سيستم توليد همزمان برق و حرارت ساخته شده توسط شرکت مهندسي توسعه انرژي شهر پايدار داراي قابليت تامين انرژي الکتريکي و حرارت به صورت همزمان ميباشد. اين سيستم از يک موتور چهار زمانه پايه گازسوز (موتور ملي)، ژنراتور، مبدل هاي حرارتي و سيستم کنترل پيشرفته تشکيل شده است که با راندمان بالا برق و حرارت موردنياز ساختمان را تامين مي کند. تهيه و تدوين دانش فني و مطالعات اقتصادي در ارتباط با مولدهاي مقياس کوچک توليد همزمان برق و حرارت با استفاده از موتور ملي پايه گازسوز طي نيمه اول سال 1389 توسط اين شرکت انجام شده است. ايده بکارگيري از موتور ملي يکي از نکات برجسته سيستم مذکور مي¬باشد که امکان توليد اين سيستم را براساس ميزان تقاضا براي بازار مصرف داخلي و خارجي فراهم مي نمايد. در مرحله ايجاد دانش فني کليه مراحل مربوط به انتخاب اجزاي مختلف سيستم مولد مقياس کوچک توليد همزمان برق و حرارت و طراحي آنها به انجام رسيده است. پس از تهيه و تدوين دانش فني بومي مربوطه ساخت نمونه پايلوت مولد مقياس کوچک وارد مرحله اجرايي گرديد.
در فاز نهايي فاز اجرايي اتصال به شبکه توزيع صورت پذيرفت که با تلاش شبانه روزي محققان اين شرکت اتصال به شبکه توزيع برق شهري به نحو بسيار مطلوبي صورت پذيرفت. همزمان با ساخت نمونه فوق گزارشات فني مرتبط با اين محصول ملي نيز بطور جامع تهيه و تدوين گرديده که مي تواند از منابع بسيار ارزشمند در زمينه مولد مقياس کوچک توليد همزمان برق و حرارت تلقي گردد. بعد از مراحل ذکر شده و جهت پيشبرد اين پروژه در جهت توليد نيمه صنعتي و انبوه، اين شرکت مبادرت به دريافت تاييديه هاي موردنياز از مراجع ذيصلاح نموده است. تاييديه هاي اخذ شده در ذيل آورده شده است:
- اخذ جواز تاسيس از وزارت صنايع و معادن (سازمان صنايع و معادن استان اردبيل)
- اخذ تاييديه دانش فني از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
- اخذ تاييديه زيست محيطي از سازمان حفاظت محيط زيست کشور (رياست جمهوري)
- اخذ تاييديه فني از وزارت نيرو (معاونت امور برق و انرژي)- شرکت بهره برداري نيروگاه طرشت (مرکز توسعه توليد پراکنده DGPC)
- اخذ نامه تامين موتور ملي از شرکت ايران خودرو
- اخذ تاييديه از پژوهشگاه نيرو
- اخذ گواهي نامه ثبت اختراع از اداره کل مالکيت صنعتي
- اخذ گواهي نامه تاييد طرح از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
از دستاوردهاي اين طرح مي توان به دانش فني بومي و بي نيازي به کشورهاي خارجي در بخش تکنولوژي، امکان تامين تمام تجهيزات و مواد کاربردي از بازار داخلي، قيمت خيلي مناسب و ارزان در توليد انبوه، راندمان خيلي خوب اشاره نمود. همچنين براساس قوانين و ضوابط حمايتي دولت اقبال به استفاده از اين سيستم در تمام کاربري هايي که نيازمند همزمان برق و حرارت مي باشند، مانند مجموعه هاي مسکوني، صنايع کوچک، هتل ها، اماکن ورزشي، صنايع غذايي و ... افزايش خواهد يافت. تامين نيازهاي داخلي و جلوگيري از خروج ثروت کشور، و در مجموع رشد اقتصادي، صرفه جويي در مصرف انرژي، توجه به پدافند غيرعامل، ارز آوري و از همه مهمتر خودباوري ملي از مهمترين دستاوردهاي اين صنعت ملي مي باشد.

خدمات

- طراحي، مونتاژ، ساخت و نصب و راه اندازي انواع مولدهاي مقياس کوچک CHP با توان هاي مختلف
2- طراحي و ساخت انواع تابلوهاي برق و کنترل
3- ارائه مشاوره و خدمات مهندسي در زمينه ي انرژي هاي تجديدپذير
4- مطالعه، طراحي و اجراي پروژه هاي صنعتي و اتوماسيون
5- ارائه مشاوره در زمينه ي اخذ گواهينامه استانداردهاي زيست محيطي

محصولات

انواع مولدهاي مقياس کوچک، تابلوهاي برق و کنترل