تعاوني مهندسي الکترونيک بهرشد

سامانه الکترونيکي کاهش مصرف سوخت 9019

شرکت تعاوني مهندسي الکترونيک بهرشد در سال 1386 با مشارکت جمعي از متخصصان علوم مختلف تشکيل شده است. اعضاي شرکت با هدف نيل به تعالي و پيشرفت علمي و صنعتي و خودکفايي کشور فعاليت خود را دو سال قبل از ثبت قانوني شرکت در زمينه پژوهش هاي علمي و صنعتي آغاز کرده بودند و پس از مطالعات و آزمايشات متعدد موفق به اختراع و ثبت جديدترين فن آوري روز دنيا در زمينه رسوب زدايي الکترونيکي شدند.

پس از ثبت شرکت، واحد تحقيق و توسعه نخستين گروهي بود که فعاليت خود را با برنامه اي جديد آغاز کرد و همکاري هاي علمي و پژوهشي با مراکز علمي معتبر نظير آزمايشگاه دانشگاه صنعتي شريف، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور و انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران منجر به ارتقاء، بهبود فن آوري و عملکرد دستگاه هاي ضدرسوب الکترونيکي توليد اين شرکت شد و سرانجام پس از سه سال پژوهش و تحقيق در سال 1388 براي نخستين بار محصولات اين شرکت براي استفاده صنعتي و عمومي به بازار مصرف کشور معرفي شد

شرکت تعاوني مهندسي الکترونيک بهرشد پس از ده ماه پيگيري و همکاري با مراکز تحقيقات ساختمان و مسکن، وابسته به وزارت مسکن و شهرسازي در تاريخ 26/7/88 موفق به دريافت تأييديه فني براي توليد دستگاه هاي ضدرسوب الکترونيکي شد
همچنين فن آوري ضدرسوب الکترونيکي اين شرکت در تاريخ 27/10/88 در مرکز تحقيقات و خودکفايي صنعتي شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور مورد تأييد قرار گرفت و در تاريخ 22/6/89 نيز مرکز پژوهش، توسعه فناوري و صنايع نوين وزارت صنايع و معادن، فن آوري ضد رسوب الکترونيکي اين شرکت را به عنوان تکنولوژي نوين High-tech مورد تاييد قرارداد .
دفتر مهندسي سازمان ملي زمين و مسکن نيز در تاريخ 20/2/89 فن آوري ضدرسوب الکترونيکي اين شرکت را به روساي سازمان مسکن و شهرسازي سراسر کشور معرفي و استفاده از آن را در ساختمان ها و پروژه هاي مسکوني، تجاري و اداري توصيه کرده است
همکاري هاي مشترک علمي با دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران در زمينه رسوب زدايي و تأسيسات مکانيکي از ديگر فعاليت هاي شرکت است. آزمايشگاه دانشگاه صنعتي شريف به عنوان آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست با تجهيزات مدرن آزمايشگاهي، دستگاه هاي اين شرکت را مورد آزمايش قرارداده است که نتايج آن عملکرد موثر اين فناوري را بر رسوب زاديي نشان مي دهد. همچنين طرح ميکروب زدايي اين فناوري و تاثير آن بر ميکرو اورگانيسم موجودات معلق در آب با همکاري آزمايشگاه در حال اجرا است

آزمايشگاه زلزله شناسي دانشگاه تربيت مدرس با نصب ضدرسوب الکترونيکي اين شرکت بر روي دستگاه تست توربولانس در لوله هاي آب و نفت به بررسي اثرات اين فن آوري پرداخته است. دانشکده فني دانشگاه تهران نيز در آزمايشگاه سازه، از اين فن آوري به روي دستگاه پرس هيدروليک که دستگاهي فوق العاده حساس و دقيق است استفاده کرده و نتايج حاصله بسيار چشمگير و قابل توجه بوده و اهميت عملکرد رسوب زدايي در دستگاه هاي دقيق و آزمايشگاهي را به اثبات رسانده است
دريافت تأييديه فني از مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن و شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور، لوح تقدير از جشنواره " اصلاح الگوي مصرف انرژي در ساختمان " و چند نمايشگاه تخصصي ساختمان و تأسيسات و انعقاد چندين قرارداد مهم با مراکز معتبر دولتي و خصوصي از جمله موفقيت هاي اين شرکت در چند سال اخير بوده است .