خلاء پوشان فلز

لايه نشاني وسيستم هاي فرآوري مواد تحت خلاء بالا 26860

سيستمهاي لايه نشاني در خلا و سيستمهاي فرآوري مواد در خلاء کاربردهاي بسيار زيادي در صنايع پيشرفته و همچنين صنايع پايين دست دارند. از جمله اين سيستمها ميتوان به سيستمهاي لايه نشاني اپتيکي ، سيستمهاي لايه نشاني لايه هاي سخت ، سيستم هاي لايه نشاني تزييني اشاره نمود.در مورد سيستمهاي فرآوري مواد در خلاء نيز ميتوان به انواع کوره هاي تحت خلا ء بالا و سيستمهاي ويژه مانند پرس داغ در خلا اشاره کرد.در مورد تجهيزات خلاء ميتوان به انواع پمپ هاي خلاء بالا و متوسط ، شيرهاي خلاء و گيج هاي خلاء اشاره نمود.

خدمات

 طراحي و ساخت سيستمهاي لايه نشاني در خلاء
 طراحي و ساخت سيستمهاي فرآوري مواد در خلاء
 طراحي و ساخت تجهيزات خلاء بالا

محصولات

 کوره هاي تحت خلاء
 سيستم پرس داغ تحت خلاء HP
 چشمه مگنترون اسپاترينگ با توان 3 کيلو وات
 انواع پمپهاي ديفيوژن
 انواع شيرهاي خلا