شرکت طبيعت پاک خلاق

توليد کمپوست وورمي کمپوست 8866

ورمي کمپوست به معناي نوعي کود آلي است که از فعاليت کرم خاکي حاصل مي‌گردد. تغذيه کرم‌هاي خاکي موسوم به Eisenia Foetida از مواد آلي بوده و محصول اين فرايند کود آلي است که يکي از غني‌ترين کودهاي شناخته شده در دنيا است و يکي از ارکان اصلي کشاورزي ارگانيک مي باشد. اين واحد نيز با دو روش سبدي(محيط بسته) و پشته اي(محيط باز) در حال توليد ورمي کمپوست مي باشد.