سامان پژوه دريان

توليد روغن هاي کاربردي ويژه 25123

روغن‌هاي خاص و کاربردي،گروهي از روغن هاي خوراکي و صنعتي هستند که با روش‌هاي ويژه مانند استريفيکاسيون داخلي،جزءبه جزءکردن،کريستاليزاسيون،هيدروژناسيون و اختلاط روغن هاي گياهي به منظور حصول ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي مورد نظر محصول نهايي و شبيه سازي روغن هاي گران قيمت توليد مي شود.روغن جانشين کره کاکائو، روغن معادل کره کاکائو و روغن جانشين کره، مثال هايي از روغن‌هاي ويژه‌اي هستند که در صنايع شکلات و شيريني مصرف مي شوند و ازسال‌ها پيش به کشور وارد مي شده‌اند. اين هسته فناور نمونه‌هايي در مقياس بنچ توليد نموده‌اند و قصد دارند با نصب و راه‌اندازي پايلوت هيدروژناسيون واستريفيکاسيون، کريستالايزر و طراحي و ساخت سيستم‌هاي فراکشن ساز و تصفيه روغن در حد نيمه صنعتي، به ظرفيت 5-2 تن در روز جانشين‌ها و جايگزين‌هاي کره کاکائو و روکش‌ها و فيلينگ ها را توليد کرده و با ارزيابي بازار، فرايند را براي توليد نيمه صنعتي scale upنمايند.