مهندسي پديده صنعت شريف

سيستمهاي پردازش تصاوير در صنايع مختلف به ويژه صنايع هوايي 9483

شرکت پديده صنعت شريف در سال 1387 ه.ش تاسيس گرديد. فعاليت اصلي اين شرکت، طراحي و ساخت قطعات الکترونيکي، سيستم هاي کنترل و اويونيک پرنده هاي بدون سرنشين است و در سال 1388 ه.ش به عضويت اتحاديه صنايع هوايي و فضايي ايران در آمد و در وزارت علوم و بنياد ملي نخبگان به عنوان شرکت دانش بنيان ثبت گرديده است. اين شرکت همچنين در زمينه طراحي و ساخت آب‌نماهاي هوشمند فعال مي باشد.

خدمات

فعاليت هاي هوافضايي اين شرکت عبارتند از:
 برنامه ريزي و ساخت سخت افزار ميکروپروسسورMPC555
 هلکوپتر سنگين بدون سرنشين (هسا)
 طراحي نرم افزار ايستگاه زميني
 پرنده هاي بدون سرنشين ( صنايع هوافضاي فرناس)
 طراحي و ساخت سيستم ارسال اطلاعات با قابليت مخفي سازي
 اطلاعات در تصاوير(صنايع هوافضاي فرناس)
 طراحي و ساخت نسل جديد عمود پروازبدون سرنشين(مرکز تحقيقات جهاد خودکفايي سپاه)
 کدگذاري در تصوير(رمز گذاري) (صنايع هوافضاي فرناس)

محصولات

فعاليت هاي فضاي آبي مدرن اين شرکت عبارتند از:
 آبنماي موزيکال باغ پرديس سوهانک(تهران)
 آبنماي موزيکال بيرجند
 پروژه مجتمع فرهنگي اصفهان(لمينارجت)
 مجتمع خريد آبادان (بزرگترين پرده آب دنيا با ارتفاع پاشش آب 8 متر و عرض 4 متر)
 آبنماي هوشمند اينتراکتيو هتل شايان کيش
 پروژه آبنماي هوشمند اينتراکتيو منطقه آزاد جلفا
 پروژه سراي احسان تهران
 پروژه آنماي ساده هوشمند مجتمع مسکوني اصفهان
 پروژه آبنماي ساده هوشمند هتل پارس مشهد