مهندسي پديده شمس ايرانيان

توليد نانو سيليس کلوئيدي هيدروفيل 10795

ايجاد ذرات نانو سيليس بصورت کلوئيد در محلول آب ايده محوري مي باشد.محصول مذکور بعنوان يک محصول سبز با کاربري آسان جايگزين طيف زيادي از محصولات از قبيل ميکرو سيليس شده و حداقل در صنايع رنگ و لاستيک و بتن کاربرد مناسبي خواهد داشت.در صورت تثبيت نتايج تئوريک خدمات نهايي در قالب فروش محصولات توليدي نانو سيليس کلوئيدي در احجام مختلف و متناسب با اعلام نياز مشتري نهايي عرضه خواهد شد. سايز ذرات نهايي بين 10 تا 60 نانو بوده و محصول نهايي غير ويسکوز خواهد بود .غلظت ذرات سيليس در محصول نهايي بالاي 99.5 درصد مي باشد

خدمات

1- تکنومارکتينگ در وزارت صنايع و در شهرک صنعتي شمس آباد.با هدف کمک به واحد هاي توليدي جهت توسعه بازار و فروش .
2-همکاري با شرکت هاي مستقر در پارک علم و فن آوري دانشگاه تهران در حوزه تجاري سازي و بخصوص کاربرد نانو تيتان در صنعت نساجي
3-تمرکز بر روي ايجاد دانش فني و توليد نانو سيليس کلوئيدي هيدروفيل
4-فعاليت در حوزه توليد کود هاي ارگانيک ورمي کمپوست