مقياس هميشه ردياب (مهندسي مهر)

دستگاه اندازه گيري سه بعدي CMM 9472

در شرايط کنوني که کشورمان تحت تحريمهاي ناجوانمردانه قرار دارد،صنايع مختلف کشور بويژه صنايع با تکنولوژي بالا ناچارند جهت تمکيل آزمايشگاههاي اندازه گيري خود اقدام به خريد دستگاههاي با قيمتهاي بسيار گزاف از طريق واسطه ها ويا دستگاههايي با کيفيت بسيار پايين از چين نمايند.با بومي سازي اين تکنولوژي توسط شرکت مهندسي مهر با بيش از 25 سال تجربه در راه اندازي و تعمير و ارتقا اين نوع دستگاهها ضمن رفع نياز صنايع داخلي امکان صادرات اين محصول به کشورهاي حوزه درياي خزر نيز فراهم ميشود.