تمدن پوياي مدار بسته TPM

طراحي و مهندسي اتاقهاي کنترل، ستادهاي بحران، ميزهاي هوشمند، دوربين هاي عادي و خاص، سيستمهاي جريان ضعيف و تحت شبکه 26500

شرکت TPM طراح، مشاور و مجري در حوزه هاي معماري ارگونوميک فضاهاي اداري خاص،AI, ELV, ICT اتاقهاي کنترل، مانيتورينگ، NOC, SOC, CALL CENTER ، سيستم هاي پايش تصويري و نيز توليد کننده دوربين هايLongRange ، دوربين هاي چهره زني و لايه گذر با کاربريهاي خاص در ايران بعنوان يک شرکت دانش بنيان، مستقر در سازماني پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ميباشد. اين شرکت با در نظرگرفتن ارتقاء و پيشرفت روزافزون کشور و در مسير سازندگي توام با رهايي از سيطره فني شرکتهاي خارجي، مطابق با فرمايشات مقام معظم رهبري، حرکت نموده و براي نيل به قله هاي افتخار در جهان، اراده کرده است تا نام کشور جمهوري اسلامي ايران را بر فراز آن به اهتزاز در آورد. در راستاي هدفمندي و ارتقاء دانش فني و اجراي دقيق اتاقهاي کنترل و مانيتورينگ مرکزي و بروزرساني هرچه مناسب تر تکنولوژي هاي مربوطه توسط مهندسين مجرب ايراني و نيز بهره برداري از برندهاي داخلي و خارجي، رويکرد شرکت TPM در مراجعه به بسياري از منابع و پتانسيل هاي موجود در کشور، از چند سال پيش آغاز گشته و در ادامه توانسته است، با رعايت بسياري از استاندارهاي معتبر، خروجي علمي و فني مناسبي را مطابق با درخواست مشتريان خود در ساخت و اجراي فضاهاي مذکور در چهار رديف معماري ارگونوميک، برق، تاسيسات مکانيک و جريان ضعيف ارائه نمايد. نتيجه تحقيقات علمي و تجربيات ساليان گذشته مهندسين و پرسنل کادر شرکت TPM در حوزه تخصصي نور و آناليز تصوير بشکل نرم افزاري و سخت افزاري، در قالب ابداعات و اختراعات منجر به توليد محصولات با کاربري هاي مختلف و ويژه گرديده است، اين مسئله سبب شده تا همکاري هاي مفيدي در حوزه دانش بنيان و تحقيقاتي فيمابين بخشهاي مختلف دولتي و دانشگاهي، با اين شرکت با هدف ارتقاء پروژه هاي موجود و نيز تکميل برخي محصولات استراتژيک و نيز ارائه مقالات علمي در سطح بين المللي، صورت پذيرد..