هسته فناور خسروي

ساخت سيستم هاي تصفيه آب - تحقيق و توسعه (تحقيقات کاربردي در زمينه آب و فاضلاب) 9234

رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي‌شان به مناسبت حلول سال نو، امسال را سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري فرمودند چرا که توليد ملي و رفع نياز‌هاي کشور توسط صنعت جوشيده از فکر و ابتکار ايراني، راه حل مؤثر و ترديد‌ناپذير توسعه همه‌جانبه کشور است. در حالي که قدرت‌هاي مسلط جهاني با پيش گرفتن رويه‌هاي تهديد‌آميز و اعمال تحريم‌هاي ناعادلانه درصددند تا کشور اسلامي‌مان را در مضيقه قرار داده و در اين راستا عقب‌نشيني نظام از حقوق مسلم مردم را در ذهن مي‌پرورانند، توجه ويژه به مبحث توليد ملي به‌عنوان يک ضرورت گريزناپذير اقتصاد ملي مي‌تواند نقشه‌هاي دشمنان را نقش بر آب نمايد. انسان ها در تمام جهان با ارتباطات و اطلاعات و مشاهدات همديگر پي به موضوعي مي برند و آن را طوري به کار مي گيرند که هم خود استفاده مي نمايند و هم با ارائه ي آن بشر نيز سود مي¬جويد . درعصري که علم روز¬به¬روز رو به پيشرفت و نوآوري است مي توان با به خدمت گرفتن تکنولوژي هاي جديد هم براي تأسيسات نو و هم براي تأسيسات قديمي روش هايي براي کاهش هزينه ها يافت و به جاهايي که تمام راه ها براي کاهش هزينه ها بسته است، اين راه گسترده را باز نمود تا تنها حداقل با جايگزيني يک سيستم کاراتر به جاي قبلي، راندمان را بالا برد . از ديد مهندسي اقتصادي فاضلاب بايد اهدافي چون به حداقل رساندن هزينه هاي انتقال و تصفيه ي مناسب، به حداقل رساندن بار آلودگي وارد بر محيط، به حداکثر رساندن کارايي سيستم، به حداکثر رساندن انعطاف پذيري سيستم و حداکثر استفاده ي ممکن از پساب و لجن حاصل از فرآيند تصفيه ي فاضلاب، را در نظر گرفت . توسعه ي روزافزون صنعت آب و فاضلاب در جهان، موجب گسترش سيستم هاي متنوعي در اين حوزه با کاربردهاي متفاوت شده است . حال بايد به آن توجه کرد که در صنعتي مانند آب و فاضلاب که خود متأثر از يک نوع صرفه جويي بوده است، آيا مي توان سيستم هايي به کار برد که داراي کارايي کم و هزينه هاي اضافي گزاف باشد . لازم به ذکر است که توسعه ي اين صنعت در کشورها وابسته به ارکان مهمي چون هزينه هاي سرمايه گذاري، انرژي، طراحي مناسب و ... مي باشد . البته ناگفته نماند که هزينه ها در تمام مسير طراحي، اجرا و بهره برداري امري غير قابل حذف مي باشد اما مي توان با تدابيري خاص، کاهش آن را طوري برنامه ريزي نمود تا نه تنها به سيستم لطمه اي وارد نشود و از وظيفه ي اصلي اش خارج نشود بلکه به صورت مؤثرتر و با راندماني بالاتر به کار گرفته شود . بر همين اساس اين هسته دو رويه را درپيش خواهد گرفت : 1- ساخت سيستم هاي تصفيه آب وفاضلاب، 2- تحقيق وتوسعه(تحقيقات کاربردي در زمينه آب و فاضلاب)

خدمات

1-ساخت سيستم هاي تصفيه آب وفاضلاب
2- تحقيق و توسعه (تحقيقات کاربردي درزمين مشاوره و رفع مشکلات زيست محيطي صنايع ناشي از فاضلاب توليدي در راستاي ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست کشور
بهره برداري و نگهداري از تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب
انجام پروزه هاي ارزيابي زيست محيطي
آناليز کامل آب و فاضلاب و تعيين مناسب ترين روش تصفيه
ه آب وفاضلاب )

محصولات

ساخت پکيج هاي تصفيه آب و فاضلاب
اجرا و بهره برداري پکيج تصفيه آب و فاضلاب
ساخت و مونتاژ تجهيزات مورد نياز در تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب
ساخت سيستم پيش تصفيه، تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي و بهداشتي
طراحي و ساخت انواع پکيج¬هاي حذف روغن و گريس و چربي،
طراحي و اجراي تصفيه خانه هاي صنعتي
طراحي وساخت سيستم هاي پيشرفته تصفيه فاضلاب
طراحي وساخت سيستم هاي پيشرفته تصفيه آب ( نانوفيلتراسيون(NF)، اولترا فيلتراسيون(UF))
طراحي وساخت دستگاه‌هاي تصفيه آب ( اسمزمعکوس (RO))