شرکت ايرانيان تجهيز کالا

استخراج مواد مؤثره از ريز جلبک‌ها و تهيه روغن‌هاي گياهي جهت مصارف دارويي، بهداشتي و‌آرايشي 625