شرکت آوا يکتا سامانه نوين

طراحي و ساخت ويلچر سبک وزن فعال موسوم به کربوران با استفاده از الياف کربن 1506

شرکت «آوا يکتا سامانه نوين» (سهامي خاص) در سال 1396، باهدف طراحي و توليد انواع تجهيزات پيشرفته پزشکي و توان‌بخشي تأسيس‌شد. طراحي و ساخت اولين ويلچر الياف کربني در ايران، موسوم به «کربوران» نخستين فعاليتي است که در قالب اين شرکت به جريان افتاده است. هدف شرکت، در وهله اول رفع نياز کشور از اين محصولات و در گام بعد صادرات به خارج از کشور بوده است .
روند حرکتي مجموعه «آويتا» بر مبناي يک رويکرد مديريتي صحيح به نحوي بنا نهاده شده است که کليه فرآيندها با هم افزايي دانش و تجربه بر اساس يک تفکر سيستماتيک ، يکسان و هماهنگ پيگيري شوند، بديهي است تلاش و سرمايه گذاري در اين عرصه گسترده با مشکلات و چالش هاي بسياري همراه بوده است اما هدف کارآفريني بطور مستقيم و غير مستقيم مهمترين عاملي بوده که فراتر از انگيزه هاي اقتصادي مدنظر قرار گرفته است .ما با مدنظر قراردادن اصل مشتري‌مداري و مهندسي ارزش و بکارگيري پرسنل متخصص و کوشا و توجه مستمر به اصل تربيت نيروي انساني متخصص و کارآمد، پيشرفت و آباداني مهين عزيزمان را در اولويت اهداف خويش قرارداده ايم.

محصولات

ويلچر کربوران مدل آويتا، در کلاس ويلچرهاي فعال سبک‌وزن با استفاده از فناوري پيشرفته الياف کربن طراحي و ساخته‌شده است. وزن کل اين محصول در حدود 5/8 کيلوگرم بوده و قدرت مانور و رانش آن قابل‌مقايسه با نمونه¬هاي روز موجود در بازار اروپا و آمريکا است. وزن پايين محصول باعث مي¬شود که فرد توان‌ياب و يا همراه ايشان (که معمولاً خانواده ايشان هستند) با مشکلات کمتري از منظر جابجايي ويلچر در فضاهاي مختلف و همچنين انتقال ويلچر به درون خودرو و يا بيرون از آن مواجه باشند. اين ويلچر قابل‌عرضه در عرض¬هاي مختلف از 36 الي 45 سانتي¬متر؛ با پشتي کوتاه و بلند بوده و نوع بغل‌دستي و همچنين رنگ محصول توسط کاربر قابل انتخاب مي¬باشد. عمق نشيمن و زاويه پشتي به‌عنوان مهم‌ترين پارامترها در تعيين تعادل و راحتي کاربر قابل‌تغيير هستند و متناسب با شرايط تنظيم مي¬شوند. همچنين ارتفاع زيرپايي نيز از قابليت تنظيم برخوردار است. بايد در نظر داشت که با توجه به طراحي و ساخت اين محصول در داخل کشور، ارائه خدمات و پشتيباني محصول در کوتاه¬ترين زمان ميسر است، اطلاعات و تصاوير بيشتر از محصول در پايگاه اينترنتي شرکت به آدرس www.avita-med.com قابل‌دسترسي مي¬باشد.