خدمات توسعه فناوري ايده‌سازان ايرانيان

ارائه خدمات تجاري سازي، مالکيت فکري و صادارات محصولات دانش بنيان 651