شرکت سامانه هاي پردازش امن پرديس

طراحي و پياده سازي سيستم هاي امنيت شبکه به صورت سخت افزاري و با استفاده از FPGA براي افزايش جهشي قابليت ها و بالابردن امنيت آنها 730