شرکت ارتباط صنعت يگانه

انتن ماهواره اي خودکار دريايي 1452

شرکت ارتباط صنعت يگانه در سال 1393 با هدف طراحي و توليد انواع آنتن هاي ماهواره اي خودکار و همچنين اتوماسيون ادوات مخابراتي تاسيس شده است.هسته اوليه و اصلي شرکت از نيروهاي متخصص جوان و تحصيل کرده تشکيل شده تا با عنايت پروردگارو پشتکارفراوان در ارائه محصولات و خدمات با کيفيت، نياز کشور در اين زمينه را تامين و نامي نيک از خود بر جاي بگذارند.

خدمات

توانايي طراحي و ساخت محصول با توجه به نياز هاي مشتري در حوزه ارتباطات سيار ماهواره اي و راديويي

محصولات

آنتن خودکار ماهواره اي قابل حمل ESY FA75-100
توضيح مختصر محصول:
آنتن ماهواره اي خودکار قابل حمل شامل دو بخش سازه مکانيکي و کنترلر است. سازه مکانيکي وظيفه دارد تا گيرنده مخابراتي(ديش) متصل به آن را در سه محور به گونه اي حرکت دهد تا در راستاي ماهواره مورد نظر قرار گيرد. کنترلر که در واقع مغز متفکر مجموعه مي باشد با دريافت مقادير سنسورها و تشخيص موقعيت مکاني و وضعيت سازه مکانيکي، فرمان حرکت را به سازه مي دهد و با بهره گيري از الگوريتم هاي بهينه شده سيگنال ماهواره را پيدا کرده و کيفيت دريافت آن را بيشينه مي کند.

زمينه هاي کاربردي محصول/خدمت دانش بنيان
بابهره گيري ازاين محصول يافتن راستاي ماهواره مورد نظر با صرف زمان بسيار کم و بدون نياز به اپراتور تخصصي صورت مي گيرد، لذا در مواردي که برپايي ارتباط ماهواره اي سريع و به صورت متواتر در مکان هاي مختلف نياز است، اين محصول کاربرد بسيار پيدا مي کند.
تعدادي از کاربردهاي اين محصول در ادامه بيان شده اند.
سامانه هاي سيار مديريت بحران
ايستگاه هاي سيار هواشناسي
خودپردازهاي سيار بانکي
سامانه هاي اکتشافي مرتبط با صنايع نفت و گاز و معادن
سامانه هاي ارتباطي نظامي

مشخصات فني محصول:
داراي پايه به شکل هاردکيس آلومينيومي
تنظيم خودکار ديش در راستاي ماهواره با فشردن يک دکمه در کمتر از 2دقيقه
قابليت کنترل دستي در صورت دلخواه
داراي تيونر داخلي DVBS2 و قابليت برقراري ارتباط با انواع مودم هاي مخابراتي