شرکت آتيه پردازان ظهور شريف

ساخت قطعات و پوشش‌هاي سراميک‌هاي نانو کامپوزيت 2329